Перебуваю на обліку у військкоматі в запасі. При досягненні якого віку мене виключать з Вонскій обліку за досягненням граничного віку стану в запасі? Мені зараз 37-років

Стаття 28 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”:

1. Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

2. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі у військових званнях рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд-до 35 років;

2) другий розряд:

рядовий склад-до 40 років;

сержантський і старшинський склад:

сержанти і старшини-до 45 років;

прапорщики і мічмани-до 50 років.

3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд:

молодший офіцерський склад-до 45 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)-до 50 років;

полковник ( капітан 1 рангу)-до 55 років;

вищий офіцерський склад-до 60 років;

2) другий розряд:

молодший офіцерський склад-до 50 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)-до 55 років;

полковник ( капітан 1 рангу)-до 60 років;

вищий офіцерський склад-до 65 років.

4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі і у військовому резерві.

5. Військовозобов’язані-жінки незалежно від присвоєних їм звань заносяться в запас другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу-50 років, для інших військовозобов’язаних-жінок-40 років.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


← Перебуваю на обліку у військкоматі в запасі. При досягненні якого віку мене виключать з Вонскій обліку за досягненням граничного віку стану в запасі? Мені зараз 37-років

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©